บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

Self-Driving Trucks I รถบรรทุกไร้คนขับ

รูปภาพ
รถบรรทุกไร้คนขับ Self-Driving Trucks


THAI :

Otto สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีรถไร้คนขับที่ถูก Uber ซื้อไป ประสบความสำเร็จในการนำรถบรรทุกไร้คนขับมาวิ่งเชิงพาณิชย์ครั้งแรก ด้วยการขนส่งเบียร์ Budweiser ทั้งหมด 51,744 กระป๋องจาก Fort Collin ไปยัง Colorado Springs

ภายในรถมีคนขับนั่งไปด้วยตอนออกจากโรงงาน Budweiser ก่อนที่คนขับจะกดปุ่ม 'Engage' สำหรับเปิดโหมดไร้คนขับเมื่อวิ่งเข้าสู่ทางหลวงและไปนั่งสังเกตการณ์ชิลๆ บริเวณด้านหลัง ขณะที่ข้างๆ ปุ่ม Engage เป็นปุ่มแดงสำหรับหยุดระบบไร้คนขับฉุกเฉิน โดย Otto ระบุว่าเทคโนโลยีไร้คนขับบนรถบรรทุกนี้อยู่ในระดับ 4 จากมาตรวัด 5 ระดับ (วิ่งได้เองโดยสมบูรณ์ แต่จำกัดเฉพาะบางพื้นที่หรือช่วงถนน) และจะทำงานเมื่อรถอยู่บนทางหลวงเท่านั้น

ความสำเร็จครั้งนี้พอจะเป็นข้อพิสูจน์ที่หลายฝ่ายคาดกันว่า รถบรรทุกไร้คนขับจะถูกนำมาวิ่งขนส่งสินค้าบนถนนหลวงก่อนรถยนต์ไร้คนขับ เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบัน ในการรับมือความวุ่นวายบนท้องถนนในตัวเมือง


ENGLISH :


Could a computer have done better at the wheel? Or would it have done worse?

We will probably find out in the next fe…

คำถามบทที่ 1

Chapter 1 Information technology and Communication
1.Why did the government announce B.E. 2538 to be the year of information technology ?
Answer Because the government noticed the important of technology.
   อธิบายเป็นภาษาไทย - คำถามถามว่า ทำไมรัฐบาลถึงระกาศให้ พ.ศ.2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ คำตอบคือ เพราะว่ารัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี

2. What is the most important component of the information system ?
Answer People  who developed the information system and people who used the information system.
   อธิบายเป็นภาษาไทย - คำถามถามว่า องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรพบบสารสนเทศคืออะไร คำตอบคือ บุคลากรที่พัฒนาระบบสารสนเทศและบุคคลที่ใช้ระบบสารสนเทศ บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

3. Why did the information system need to have the clearly p…